Komercializace

Duševní vlastnictví dává jeho držiteli možnost jakkoli s tímto disponovat a je potřeba toto vlastnictví chránit při jeho převodu do praxe, aby nebylo zneužito neoprávněnou osobou. S převedením duševního vlastnictví do praxe dochází k finální fázi celého výzkumu. Při uzavření licenční smlouvy nedochází pouze k získání finančního obnosu za nový vynález pro jeho strůjce, ale dochází také k upevnění postavení FNOL jako významné výzkumné instituce a zvyšuje její prestiž.

Proces komercializace ve zjednodušené formě:

  1. Nabídka vynálezu
  2. Zhodnocení životaschopnosti vynálezu
  3. Strategie uvedení vynálezu na trh
  4. Podání přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví
  5. Nalezení zájemce o vynález
  6. Sjednání licence – licenční smlouva slouží jako souhlas s užíváním vynálezu a s ním spojeného patentu jinou osobou, než jeho vynálezcem
  7. Uvedení vynálezu na trh a s tímto spojené příjmy

Pomoc se start-upem?