O nás

Systém pro transfer technologií a znalostí zabezpečuje NTMC ve spolupráci s OBMI a IT oddělením. Jeho cílem je podpořit přenos vědecko-výzkumných poznatků, znalostí a inovací do praxe, podpořit spolupráci s aplikačním sektorem (firmami) a systematicky podporovat inovační ekosystém v rámci nemocnice. STTZ se primárně tematicky zaměřuje na průnik zdravotnictví a digitálních technologií, tj. na telemedicínu, biotechnologie, biomedicínu, informační technologie, elektronické zdravotnictví a další návazné oblasti.

STTZ je místem, kde se setkávají výzkumníci, kteří přicházejí s myšlenkou či nápadem, který by chtěli realizovat, a zároveň firmy, které poptávají výzkumníky či další organizace ke spolupráci v rámci jejich výzkumu.

Činností centra zejména je:

  • mapování inovačního potenciálu FNOL,
  • podpora pracovníků FNOL v inovačních aktivitách (interní inkubátor),
  • pomoc při přenosu zjištěných výsledků do praxe,
  • ochrana duševního vlastnictví, patenty a další právní zajištění VaV,
  • zajištění spolupráce na výzkumu s aplikačním sektorem,
  • vyhledávání zdrojů financí na podporu inovací,
  • předávání znalostí dalším institucím/organizacím,
  • vzdělávací aktivity,
  • komercionalizace znalostí a technologií,
  • podpora inkubačního procesu a začínajících MSP.